Utbildningar

Utbildningar


Organisationsutveckling

Kunskap om hur chef, ledningsgrupp och medarbetare tillsammans kan få en kvalitativ arbetsprocess. Vilka handlingar och processer krävs för att uppnå uppsatta målsättningar inom företaget. Läs mer här >

Kultur På Arbetsplatsen

Kunskap om hur beteenden, tankar och känslor styr kulturen. Arbeta med konkreta verktyg för er arbetsplats. Läs mer här >

Coaching

Coaching utgår från individens eller gruppens målsättning och resurser. För att få syn på nuläget och få kraft i handlingar som för dig mot det önskvärda läget är coaching ett kraftfullt verktyg. Läs mer här >

Coachande Förhållningssätt

Med ett coachande förhållningssätt i möten med människor, både privat och i arbetslivet, blir du en viktig resurs i att hjälpa människor i sin utveckling.  Läs mer här >

 

 

Coaching Med Webbaserat Träningsprogram

I samarbete med Full Hand använder vi ett special utvecklat webbaserat program för framgångsrik individ- och grupputveckling. Läs mer här >

Lärande Ledarskap Och Utvecklad Kommunikation 

Förhållningssätt och grundantaganden tillsammans med teori, praktik och reflektion utvecklar vi tillsammans i perception och kommunikativt ledarskap. Läs mer här >