Organisations utveckling

Organisationsutveckling

Genom att synliggöra målsättningar, människors drivkrafter och motivation i en organisation får man tillgång  till förutsättningar för ständig utveckling och förbättring. För att på en engagerad nivå klara av dessa förändringar, på andra och tredje gradens nivå,  krävs det att man som företag tar hjälp utifrån.

Vi tar tillsammans med våra samarbetspartner fram de redskap som passar ert företag och ert behov med utgångspunkt från best practise, validerade enkät- och intervju-underlag.

Vi arbetar även med individen i en personlig utvecklingsprocess där vi använder ett webbaserat program och individuell coaching. Varje organisation är unik och behoven är olika. För att få en optimal utvecklingsprocess hos er skräddarsyr vi utbildningen så den passar just ert behov och er verksamhet.

Kontakta oss här >