Om företaget

 

LärandeUTVECKLING


 

Jag heter Helén D. Viebke och är grundare av LärandeUTVECKLING. Med drygt 20-års erfarenhet av chef- och ledarskap inom offentlig förvaltning har mitt fokus varit att utveckla ledarskap och medarbetarskap. Några andra kompetensområden är Systematiskt kvalitetsarbete, Systematiskt Arbetsmiljöarbete och HR-frågor.

Jag är även utbildad NLP-trainer, coach och mental tränare. Min långa erfarenhet av att utbilda och vägleda medarbetare och chefer i kommunikation, ledarskap och samarbete har gett mig en stark insikt i hur viktigt detta är för företag och organisationer.  Detta var en av grundstenarna till att jag valde att starta upp LärandeUTVECKLING.

I LärandeUTVECKLING föreläser, utbildar och coachar jag ledare och medarbetare  i både offentliga organisationer och privata företag. Tillsammans med oss får ni teori, träning och modeller för ett utvecklat självledarskap och ökad medvetenhet i er kommunikation.

- Välj själv vilka resultat du vill uppnå!

Kontakta oss här >