NLP

Vad Är NLP?

NLP utvecklades på 1970-talet av John Grinder och Richard Bandler. De studerade de främsta kommunikatörerna i världen. Genom dessa studier identifierade de förhållningssätt, attityder och tekniker som är den grund NLP utgår från.

De som använder NLP i sin vardag:
• Skapar bättre resultat genom förbättrad och fokuserad målformulering.
• Utvecklar sin förmåga att bygga och bibehålla bra relationer med medarbetare, kunder och kollegor.
• Utvecklar en ökad flexibilitet i sitt agerande.
• Utvecklar sin ledarförmåga för att effektivt leda sig själv och andra.
• Utvecklar sin mentala styrka och sina mentala förmågor.

Neuro


Neuro hänvisar till vår hjärna och vår neurologi. Den organiserar våra liv och styr våra beteende. 

Lingvistik


Lingvistik är vetenskapen om mänskligt språk. Språket påverkar hur du tänker och känner. 

Programmering


Programmering innebär att man genom instruktioner fullföljer en uppgift. Vår kropp och och våra tankar är programmerade med invanda mönster och vanor vi har. 

Kontakta oss här >