Mission och Vision

 

Mission


Vår värdekompass, mående och inre kommunikation leder till de tankar, ord och handlingar vi har. Vi människor förändras över tid och genom att  utveckla medvetenhet om våra valda sanningar får vi syn på de resultat dessa sanningar ger oss. Det vi tänker och känner kommunicerar vi genom vårt icke verbala språk. Vilket påverkar både oss själva och vår omgivning. Företagets mission är öka människors medvetenhet och kunskap om sig själv och sina val. Detta tror vi skapar en bättre grund för medmänsklighet och omtanke både om sig själv och andra.

Med LärandeUTVECKLING får du teori, träning och modeller för ett utvecklat självledarskap.

Vision


Genom ett utvecklat självledarskap och medveten kommunikation har vi förmåga att utföra goda handlingar för
oss själva och för våra medmänniskor. På detta vis skapar vi en bättre värld tillsammans.

Kontakta oss här >