Lärande ledarskap och utvecklad kommunikation

Lärande Ledarskap Och Utvecklad Kommunikation


Utbildningstid 4-8 dagar

Lärande ledarskap handlar om att utveckla ledarskap, kommunikation och gruppdynamik främst i skolan. Grunden är det gemensamma förhållningssättet och de värderingar man har som ram för de relationer och lärande som utvecklas tillsammans med en grupp. I strukturen lektionens fem faser tränar vi den icke verbala kommunikationen och hur vi kan influera, istället för att utöva makt. Genom teori, praktik och olika verktyg för din individuella utveckling ökar du din kompetens i kommunikation, lärande och ledarskap.

Lärmodulerna:

  • Icke verbal kommunikation.
  • Ledarskap och gruppdynamik.
  • Feedback.
  • Hantera sinnestillstånd.
  • Resultat och mental träning.

Kontakta oss här >