Kultur på arbetsplatsen

Kultur På Arbetsplatsen 

En utbildning om hur våra tankar, känslor och beteenden styr kulturen på en arbetsplats. Vi jobbar med er utgångspunkt av nuläget mot det önskade läget ni vill uppnå. Teori varvas med reflektion, diskussion och övningar. Utvecklingsarbetet genomförs med konkreta verktyg för självledarskap och olika metoder och modeller för bland annat konflikthantering.

Exempel på innehåll:

  • Kulturkvadranten.
  • Förhållningssätt.
  • Gruppdynamik.
  • Konflikthantering.

Kontakta oss här >