Coaching med webbaserat träningsprogram

Coaching Med Webbaserat Träningsprogram 


I samarbete med Full Hand använder vi ett special utvecklat webbaserat program för framgångsrik individ- och grupputveckling.

Syftet med Full Hand är att erbjuda ett kraftfullt program som ger ökad medvetenhet, integritet och mod att med en trygg känsla agera för önskade resultat och en positiv utveckling – för individ och grupper på arbetsplatsen.

Full Hand ger ökad medvetenhet, förståelse/insikt, tydlighet, mål- och lösningsfokus samt handlingskraft. Detta leder till bättre kommunikation och samarbete genom en snabbare prioriterings- och beslutsförmåga. Det ger en bekväm känsla av säkerhet, hanterbarhet och man blir bättre på stresshantering.  

Programupplägg

  • 15 steg i tre moduler och pågår från tre månader upp till ett år.
  • Anpassas och integreras med ordinarie uppdrag.
  • Kombineras med fördel tillsammans med workshops, personlig handledning, individ- och grupp- coaching.

Programuppinnehåll

  • Det ingår tester för mätbar utveckling inom 6 framgångsfaktorer, 6 livsområden samt måluppfyllelse.
  • Grundutbildning i mental träning, filmer (ca 30 filmer), mål med målcoaching (handlingsplan) och reflektion.
 

Programmets innehåll vilar på vetenskaplig grund. Utvärdering ger 4,4 av 5 möjliga från deltagare. Kontakta oss här >

Våra kunder hittills är bl.a. Malmö Stad, TRR, Nolato och Sparbanken.