Coachande förhållningssätt

Coachande Förhållningssätt


Alla har en fantastisk potential i form av inneboende resurser.Med ett coachande förhållningssätt i möten med människor, både privat och i arbetslivet, blir du en viktig resurs i att hjälpa människor i sin utveckling. För att trovärdigt kunna använda ett coachande förhållningssätt krävs förutom själva coachmetodiken, en medvetenhet om den egna inre processen med förmåga att leda sig själv.

 

Syfte

Att ge deltagarna kompetens och trygghet i att leda sig själva samt vara ett stöd till andra i deras utveckling

 

Målgrupp

Människor som har ett arbete där stöd i människors utveckling är av stor betydelse

 

Övergripande innehåll

  • Självledarskap
  • Coachmetodik
  • Att träna/leda en grupp

 

Grundläggande principer som vi arbetar efter

  • Alla har inneboende resurser
  • Alla kan utvecklas
  • Coaching tar fram den inre drivkraften

 

Metodik

  • Teori, övningar, rollspel, reflektioner och hemarbete

 

Upplägg

  • 3 tillfällen, 9 dagar