Aktuellt

"Den ligger i luften!

Samla ditt team för en boost i hur ni genom rätt attityd hanterar, utmanar och löser tuffa situationer och utmaningar i er vardag. Förmågan att välja rätt attityd i både uttryck och tanke olika situationer och möten, är en bra måttstock på hur framgångsrik du är i att leda både dig själv och andra. 

Attityd är signaler vi sänder ut och tar emot, som utifrån hur vi tolkar dem, utlöser någon form av tanke, känsla och beteende!

Lika viktigt som det är att träna och äta dig till en god hälsa för att må bra, lika viktigt är det att både förstå och träna dina attityder för att få de resultat du vill ha! 

 

Dagen inbjuder till en genuin upplevelse med en nära dialog och ett varmt mottagande. 

Vi hjälper dig en bit på vägen, och du får med dig...

  • Medveten attityd
  • Konkret träning i icke verbal kommunikation
  • Sambanden mellan omständigheter, resultat och mod
  • Ansvarsfullt självledarskap - Hjärna det 

 

Tid:  vid ert nästa teammöte, 2 timmar 

Plats:  väljer ni själva

Bokning:  senast 2 veckor innan önskad tid till

 

marita@dusolid.se  eller  helen.viebke@larandeutveckling.se

 

 

 

 

Elevassistentutbildning 2.0

Under hösten 2018 kommer en fördjupad utbildning för elevassistenter med Helén som utbildare. Kursen kommer att hållas under tre halvdagar i oktober, november och december. Syfte med utbildning är att elevassistenten får en fördjupad kunskap och kompetens i att förstå och stödja elevens lärprocess samt sociala förmåga. 

Föreläsning Accelererat Lärande

I denna föreläsning kommer du att få modeller för att enkelt och överskådligt planera, förstå och utveckla dina elevers lärprocesser. 

Elevassistentutbildning 1.0 

Under våren 2019 kommer Elevassistentubildning 1.0 att erbjudas under tre heldagar. Datum kommer inom kort. Erbjuds även som internutbildning. Kontaktuppgifter finns här. 

Låter något av ovanstående intressant kontakta oss idag.

Med vänliga hälsningar

Helén D. Viebke

LärandeUTVECKLING 1.0 AB

Mobil: +46 (0)768 680 322

E-post:helen.viebke@larandeutveckling.se