Hem

Lärande UTVECKLING

Kompetenshöjning i Ledarskap och IckeVerbal Kommunikation

- Få ut det mesta möjliga i mötet med andra människor

Syfte 


Med LärandeUTVECKLING får du teori, träning och modeller för ett utvecklat självledarskap och personlig utveckling. Du lär dig tydliggöra, förstärka och förankra de mål och resultat du vill uppnå.


 Bakgrund


Din värdekompass, mående och inre kommunikation leder till de tankar, känslor och handlingar du har. Genom att utveckla medvetenhet om dina valda sanningar får du ökad flexibilitet i ditt agerande och ditt ledarskap.


Effekt


Detta leder till en ökad medvetenhet och förståelse för dina egna och andras handlingar samt ger en förbättrad kommunikationsförmåga samt ledarskapskompetens.


Med LärandeUtveckling får du teori, träning och modeller för utvecklat självledarskap.

-Välj själv vilket resultat ni vill uppnå!  Ni kan läsa mer om våra utbildningar här >